Jojimo abonementų naudojimo taisyklės

  • Jojimo abonementai galioja 1 mėnesį nuo pirmosios jojimo pamokos ar treniruotės dienos.
  • Abonementai yra vardiniai ir priklauso vienam asmeniui. Taikomos išimtys, kai abonementą dalinasi du vienos šeimos nariai.
  • Įsigyjant abonementą mokėjimai nėra dalinami, visa suma turi būti sumokama iš karto.
  • Įsigyjus abonementą, raitelis gauna abonemento kortelę, kurią turi pateikti savo jojimo instruktorei kiekvieną kartą atvykus į jojimo pamoką ar treniruotę.
  • Neatvykus į jojimo pamoką ar treniruotę, arba informavus apie neatvykimą likus mažiau nei 12 valandų iki planuotos pamokos ar treniruotės pradžios, jojimo pamoka ar treniruotė laikoma įvykusia ir yra išbraukiama iš abonemento.
  • Nespėjus išnaudoti abonemento per jo galiojimo laikotarpį, galiojimas gali būti pratęsiamas sumokant 50% abonemento likutinės vertės.